מה אנחנו צריכים לדעת על התיק הרפואי שלנו?

"תיק רפואי" או בעברית יותר מדוייקת "רשומות רפואיות", הוא הרישום הרפואי האישי של כל אחד מאיתנו. אנחנו שומעים עליו כבר בזמן שירותנו בצבא ומדי פעם גם בהמשך, בחיים האזרחיים. מדובר במונח מסתורי מעט, מאחר שהרישום הזה אמנם "שלנו" אבל לרוב לא "אצלנו". מה הוא בעצם התיק הרפואי? ומה חשוב לדעת עליו?

מי מטפל בכך

מדובר ברישומים רפואיים שמופקים במוסדות רפואיים ומשמשים אותם באופן שוטף ולא אותנו אישית. כתוצאה מכך, רישומים אלה נמצאים פיזית אצל אותם מוסדות ולרוב ללא עותק אצלנו. אין לנו צורך במידע זה באופן שוטף, אם כי הוא עשוי לכלול גם מידע שחשוב לנו אישית, אבל כזה שהמוסדות המחזיקים בו, לא ששים לחשוף. לדוגמא – מידע על רשלנות רפואית.

מה אומר החוק

לפי החוק, קופות חולים ובתי חולים אמורים לתעד כך, כל מידע רלבנטי לגבי החולה. במקביל, האזרח הוא הבעלים של המידע הרפואי שנשמר עליו. אם מידע זה דרוש לו, למשל לצורך תביעת רשלנות רפואית, החוק מחייב את המוסדות שמחזיקים בתיקים כאלה למסור לו העתק מהמידע, במידה והם מתבקשים. עוד היבט חוקי חשוב, הוא חיסיון המידע הזה. משמעות הדבר, היא שגם במוסד הרפואי שמחזיק את הרשומות, מותרת גישה למידע רק לצוות שמטפל באותו אדם. בנוסף לכך, ישנה אפשרות לגופים מסוימים לקבל גישה למידע, גם ללא הסכמת האדם שעליו הוא נאסף – בתי המשפט, המשטרה ומשרד הבריאות.

תיק רפואי

ויתור על סודיות

לעתים, מוסד שמחזיק במידע זה מעוניין בגישה למידע נוסף מהתיק, למשל כאשר החולה עובר מרופא לרופא. עד כאן, מותר לפי החוק. אבל אם אותו מוסד רוצה במידע לצרכים נוספים (כמו לשם התגוננות מתביעת רשלנות רפואית), הוא עצמו חייב לבקש מהחולה לאשר זאת, על ידי חתימה על ויתור על סודיות רפואית. חתימה על אישור כזה, נדרשת לעתים גם מול גופים דוגמת חברות ביטוח.

כיצד מקבלים עותק

לעתים, נדרשת לנו קבלת עותק מהתיק הרפואי. קבלתו אמורה להיות פרוצדורה פשוטה יחסית. פונים למוסד הרפואי הרלבנטי, אשר יגבה על כך תשלום כלשהו ויעביר את החומר בתוך 30 יום. המידע יגיע על דיסק או כצילום של מסמכי המקור.

פורמט השמירה

רשומות רפואיות היו במקור (והן עדיין בחלקן) רשומות מבוססות נייר. עם התפתחות המחשוב במוסדות הרפואיים, מוחשב גם היבט זה של פעילותם והביא בכך להקלה רבה ולשכלול השימוש בכך. הפורמט הממוחשב של המידע מקל על שמירתו (הרבה יותר קומפקטי), סידורו, חיפוש מהיר בתוכו וכן העברתו לגורמים שונים. ניתן לשמור כך לא רק מידע טקסטואלי, אלא גם פורמטים אחרים. למשל, שמירת צילום רנטגן כתמונה.

לסיכום

תיק רפואי הוא מסוג הדברים שלרוב "רחוקים מהעין", אבל חשוב לדעת ולהבין במה מדובר.