מגיעים לחטיבה: מה לומדים בכיתות ז-ט?

את גיל 12 עד 15, רוב התלמידים מעבירים בחטיבת הביניים, הלא הן כיתות ז עד ט. מה לומדים כיום בחטיבות הביניים בישראל?

לעבוד לפי תכנית

לא משנה היכן בארץ לומדים – בין אם זה תיכון גולדווטר באילת, תיכון פסגות ביהוד או תיכון קריית חיים בחיפה, בתי ספר צריכים תכנית לימודים. התכנית היא לרוב שילוב של תכניות משנה במקצועות לימוד שונים. לעתים, היא תכנית מיוחדת בפני עצמה, דוגמת "100 מושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה". באתר האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך, ניתן למצוא פירוט כללי של נושאי הלימוד לחטיבות הביניים. אלה כוללים תחומים בולטים כעברית, מתמטיקה, מחשבת ישראל וכן מדע וטכנולוגיה.

תכניות מותאמות למגזרים שונים

בישראל ישנם כידוע מגזרים רבים ושונים באוכלוסיה והדבר מתבטא גם במערכת החינוך ובחטיבות הביניים. ראשית, ישנו הפיצול הראשי לחינוך ממלכתי, לעומת חינוך שאיננו כזה. החינוך הממלכתי עצמו, כולל גם ענף משנה בולט שהוא החינוך הממלכתי הדתי (או חמ"ד). בנוסף, יש בתכניות הלימודים של חטיבות הביניים הבדלים מסויימים, גם כשמדובר במגזר הערבי והדרוזי. בכל סוגי המסגרות האלה, חטיבות הביניים עובדות לפי תכניות לימודים עם קווי דמיון רבים ביניהן, אך בכל זאת עם התאמות רבות למדי ושינויים שונים, בהתאם לנסיבות.

קבוצות מיוחדות 

עוד נזכיר להשלמת התמונה, כי תכניות לימודים עשויות להיות שונות בכמה מסגרות לימוד נוספות. זאת למשל, בבתי הספר הניסויים, שבהם הפעילויות מיוחדות בפני עצמן, אם כי מספר בתי הספר האלה מועט יחסית. בדומה לכך, ישנם גם תלמידי החינוך המיוחד וכן ילדים מחוננים, שתכניות לימודיהם שונות במובנים מסויימים. דוגמא מיוחדת עוד יותר, מציגים החינוך הפרטי והחינוך הביתי, מאחר שאלה מסגרות שחורגות הרבה יותר ממה שלומדים בתכניות הלימודים הממלכתיות. החינוך הביתי אגב, קיים בארץ באופן חוקי. חלק מהדרישות שעל ההורים למלא בכדי לקבל אישור לחנך את ילדיהם בצורה כזו, היא הדרישה להציג תכנית לימוד מסודרת. תכנית זו חייבת בכל מקרה לכלול50%  מלימודי הליבה, אשר מתייחסים לבית הספר היסודי.

התכנית שנגנזה

החל משנת 2003, שולבה בתכנית הלימודים לחטיבות הביניים גם תכנית לימודים מיוחדת שגיבש משרד החינוך, אשר כונתה בשם "100 מושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה". תכנית זו שאפה ללמד באופן מתומצת, מאה מושגים מרכזיים וחשובים (לדעת מחבריה), שנופלים פחות או יותר לשלוש קטגוריות על: מורשת, ציונות ודמוקרטיה. התכנית הופסקה בשנת 2006, בעקבות מחלוקות רבות שעלו סביבה, מקשת רחבה של גורמים בציבור הישראלי ובפוליטיקה. המחלוקות היו על מה שכלול בה, על מה שלא כלול, על אופן גיבוש הרשימה ועוד.

לסיכום

חומר הלימוד בחטיבות הביניים חשוב במיוחד. זאת, מאחר שהוא מהווה קפיצת מדרגה ביחס לבית הספר היסודי, מבחינת רמת החומר וגם מהיבט ההשקעה הנדרשת. בנוסף ובמיוחד, חטיבת הביניים מהווה הכנה לתיכון.