גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

מבנה ארגוני ומערך תפקידים

מבנה ארגוני

  

  תחומי הפעילות ומערך התפקידים בביה"ס

 

המבנה הארגוני בבית-הספר ומערך התפקידים בו נועדו לאפשר ולקדם את מטרות ביה"ס.

 

תחומי העשייה הבית-ספריים מופו לארבע תחומים מרכזיים המשיקים זה לזה ומשלימים זה את זה. בראש כל תחום עומד מורה אחראי המנהל את תחום הדעת בראשו הוא עומד וביחד מנהלי התחומים מהווים את הנהלת בית-הספר.

בכל אחד מן התחומים לוקחים חלק מורים רבים כמודל למעורבות ,שותפות ואחריות בחיי בית-הספר.

 

התחום

ראש התחום

הוראה-למידה

אחריות על לניהול כלל תחומי הדעת בשיתוף רכזי מקצוע- רכזת פדגוגית

טפול בפרט

אחריות על לניהול כלל תחומי הטפול בפרט בשיתוף יועצות ומחנכים-יועצת בכירה

ארגון ומינהל חינוכי

אחריות על כלל היבטי הארגון, המנהל ולו"ז- סגנית המנהל

החינוך החברתי-ערכי

אחריות על לניהול כלל תוכניות חברה וערכים-ראש תחום חינוך חברתי

 

לפירוט והרחבה בתחום ההוראה והפדגוגיה היכנסו ללשונית – מקצועות לימוד

 

לפירוט והרחבה בתחום הטיפול בפרט היכנסו ללשונית – ייעוץ בית ספרי

 

לפירוט והרחבה בתחום החינוך החברתי ערכי  היכנסו ללשונית – חברה וקהילה

 

לפירוט והרחבה בתחום הארגון והמנהל החינוכי לחצו כאן

 

מבנה ארגוני ומערך תפקידים