גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

רקע על ביה"ס

רקע


חטיבת "פסגות"-רקע

חטיבת הביניים "פסגות" נוסדה בשנת 1996 כאחת משתי חטיבות ביניים, המהוות יחד את קריית החינוך ע"ש מרדכי ליניק.

בחטיבה שלוש שכבות גיל ז', ח', ט', בהן לומדים למעלה מ- 620 תלמידים המאורגנים ב-17 כיתות אם הטרוגניות ושתי כיתות לקויי למידה.

תלמידי החטיבה מתקבצים מכל רחבי העיר  יהוד מונוסון ומן הישובים הסמוכים.

צוות המורים בחטיבה מונה למעלה מ- 40 מורים, המומחים בתחומי הדעת השונים, ההוראה והחינוך.

העשייה החינוכית בחטיבת הביניים יונקת מאמונה במרכזיותו של האדם ומכוונת על ידי ערכי יסוד מחייבים: כבוד, אמון והערכה.

העשייה החינוכית שואפת להשיג שלוש מטרות מרכזיות:

I.        פתוח פרט לומד בעידן המידע

II.      פתוח אורח חיים חברתי הנשען על אחריות, מעורבות ושיתוף.

III.     פתוח זיקה לעם ישראל ולתרבותו.

התכנים בתחום תוכניות הלימודים, תוכניות ייעוציות ותוכניות חברתיות מהווים כר פעולה להשגת מטרות העל .

רח' משה דיין 6
יהוד - מונוסון
טלפקס - 03-6320303   03-6320202
 פקס - 5391298
דוא"ל- psagotyahud@gmail.com

רקע על ביה"ס