גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

לב התקנון

» לב התקנון » תקנון החטיבה המלא

לב התקנון

  לב התקנון - לב העניין – כללים בראש תשומת הלב  - ליבת התקנון

 

בשנת לימודים זו נוסיף להעמיד נהלים וכללים בראש תשומת הלב. אכיפתם תבטיח את שלום התלמידים וביטחונם ואת הסדר התקין כך שתתאפשר למידה משמעותית. תקנון מורחב לרשותכם באתר ביה"ס.

*לתשומת לבכם החל מהשנה ביה"ס מצויד במצלמות אבטחה לשמירת הביטחון והסדר.


חל איסור מוחלט על גילוי אלימות לסוגיה:

 •          אלימות מילולית.
 •          השחתת רכוש.
 •          אלימות פיזית ובכלל זה סיכון עצמי. תלמידים המעורבים באלימות פיסית יושעו מידית ליום אחד מבית הספר וישובו  לביה"ס בליווי הוריהם בלבד.

 

 תנקט השעיה גם על ההתנהגויות האסורות והמסכנות הבאות:

 •          ישיבה על אדן החלון
 •          יציאה מביה"ס ללא רשות. 
 •        משחקים  בכדור או בחפצים מכל סוג, כיתות ברחבות ובפרוזדורים.
 •          יריקה בפומבי בביה"ס (כיתות ופרוזדורים) או בחצר.
 •          רכיבה על אופניים בשטח ביה"ס.
 •          כניסה לשטח ביה"ס עם אופניים חשמליים או חלקיהם.
 •          ריצה בפרוזדורים ובכיתות 

 

כל התנהגות מן הסוג המפורט לעיל תגרור השעיה מביה"ס  וזימון הורים ללא התראה נוספת.

כללי הופעה לביה"ס:

 • חובת הופעה בתלבושת בית ספר -
  א. חולצת טריקו עם סמל ביה"ס בקיץ (שרוול לפחות עד קו הכתף), בחורף  סווצ'ר בצבע אחיד
       עליו מוטבע סמל ביה"ס . על החולצה לכסות את קו חגורת המכנסיים.
  ב. מכנסיים או חצאית באורך אמצע הירך לפחות. ללא קרעים מעל הברך
  ג. חובת הופעה בלבוש הולם ומכבד חל איסור על הופעה  בחולצות בטן, גופיות, מכנסונים קצרים,  כפכפים ונעלי אצבע).
 • שיער- חל איסור על גילוח חלקי של השיער.

דרישות ביקור סדיר:

·         חובת כניסה בזמן לכיתה ולשיעור.

·         אין להמתין למורה מחוץ לכיתה.

·         חל איסור מוחלט על יציאה מן השיעור.

·         היעדרות מעל 3 ימי לימוד- מחייבת אישור רופא.

·         הפסקת אוכל בכיתה בין 10:00-10:05. לא תתאפשר יציאה לקפיטריה (יש להיערך לכך מראש)

 

נהלי ציוד שאינו לימודי:

 •          זר בלונים – אין להכניס לשטח ביה"ס צרור בלונים.
 •           לא תתאפשר כניסת אופניים חשמליים או חלקיהם לרבות כיסא/ סוללה לשטח ביה"ס.
 •           אופניים רגילים יוכנסו רגלית ויקשרו למתקן. חל איסור רכיבה בשטח ביה"ס.
 •           טלפונים ניידים חובת כיבוי במהלך שיעור (דגש על כיבוי ולא הדממה) .
  למעט שימוש לימודי ברשות מורה. חל איסור על צילום/ הקלטה בשטח ביה"ס
  נוכחותו של פלאפון בקרבת תלמיד נבחן תביא לפסילת המבחן.

 

 לביה"ס תקנון מפורט. ניתן לעיין בו באתר ביה"ס בכתובת:  www.psagot.org.il


תקנון החטיבה המלא

 התקנון המלא – כללים בראש תשומת הלב

 מבוא

בי"ס הנו סביבת קהילה חברתית לומדת בה שותפים תלמידים, מורים, הורים, מערך מסייע והנהלה.

ערכי כבוד,אמון וההערכה אישיים והדדיים יהוו אבני יסוד בסביבת חיים זו.

התקנון המוצע בזאת מהוו פיתוח, הרחבה והבהרה ייחודיות של קהילת "פסגות" לכלל חוקי מדינת ישראל שכולנו מורים, תלמידים והורים אזרחי המדינה מחויבים בהם.

במיוחד באו לידי ביטוי בתקנון זה " תרגומים והבהרות" לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מגילת זכויות האדם והילד וחוק חינוך חובה.

אחת משלוש מטרות העל של ביה"ס הנה פיתוח אורח חיים קהילתי דמוקרטי הנשען על מעורבות, שיתוף, אחריות והידברות.

התהליך השיתופי דמוקרטי בו התהווה תקנון זה מהווה דוגמא להגשמת מטרה זו.

התקנון המוצע בזאת מהווה טיוטא ראשונה ויש בכוחו לאפשר חיי קהילה חברתית לומדת תוך הבנה והתחשבות הדדית בצרכים השונים של כולנו, הקשבה לשינויים המתרחשים בסביבתנו והתאמת התקנון להם.

* תקנון זה מהוה הרחבה ופרוט של הנהלים  והגבולות המוסדיים ואין בו כדי להחליפם או לבטלם.

 • הסעיפים הבאים הנם לבנים ובנות כאחד.

כללי

 1. המורה ונציג מועצת התלמידים מהווים דוגמא אישית המחייבת התנהגות נאותה.
 2. חובתם של המורה והתלמיד לכבות כל מכשיר טלפוני עם כניסתו למבנה ביה"ס למעט מקרים בהם יתקיימו תיאום והסכמה מראש.
 3. חובתו של התלמיד להאזין לקובצי מוזיקה בהפסקות באמצעות אוזניות בלבד.
 4. זכותו של התלמיד להיבחר לוועדות המקדמות את חיי ביה"ס.
 5. זכותו של המורה לדרוש ולקבל מתלמידיו התנהגות מנומסת ומכבדת.

 א. כללי הופעה לביה"ס

זכויות התלמיד

 1. זכותו של התלמיד להגיע לביה"ס בתלבושת אחידה –חולצה תקנית הנושאת את סמל בית-הספר בצבעים לפי בחירתו.
 2. זכותו של התלמיד לשנות את צבע שערותיו ולצובען באופן אחיד לצבעים טבעיים.
 3. זכותו של התלמיד לצבוע את שערותיו בכל צבע בפורים בלבד.

חובות התלמיד

1.  חובתו של התלמיד להגיע לביה"ס בתלבושת בית הספר – תלבושת ביה"ס הינה חולצת טריקו עם סמל ביה"ס בקיץ (שרוול עד קו הכתף – לא גופייה), ובחורף  סווצ'ר בצבע אחיד (לבחירת התלמיד/ה) עליו מוטבע סמל ביה"ס . על החולצה לכסות  את קו חגורת המכנסיים.
הבהרה: חל איסור הגעה בחולצות בטן. נדגיש כי לא תותר כניסה לכיתות בגופיות ובחולצות בטן.
מכנסיים או חצאית באורך אמצע הירך לפחות. - אין שימוש במכנסונים.  

2. חובתו של התלמיד להגיע עם נעליים סגורות לביה"ס, ולא בכפכפי ים, נעלי אצבע, נעלי בית או נעלי עקב העולות על 5 ס"מ.

3. חובתו של התלמיד להגיע לביה"ס עם שיער בצבע טבעי.

4. חל איסור להופיע לביה"ס בתספורת המשלבת גילוח ראש.
5. חובתו של התלמיד להגיע עם מכנסיים הולמים ללא קרעים מעל קו הברך.

6. חובתו של התלמיד לרכוש חולצה לבנה הנושאת את שם ביה"ס אשר תשמש את התלמיד בטכסים ובהתכנסויות בית ספריות וכן בשעורי חינוך גופני.

זכויות המורה

 1. זכותו של המורה ליהנות מהופעה מסודרת והולמת של תלמידיו ע"פ כללי התקנון המפורסמים.

ב. כללי בטיחות

חובת המורה

 1. חובתו של המורה להתייצב בזמן ובמקום אשר נקבע לו ע"פ ההנהלה לתורנות מורים ובכך לספק לתלמידים תחושת מוגנות ובטחון.

זכויות המורה

1.       זכותו של מורה תורן לפנות, להעיר, להסב את תשומת לב של התלמיד  להתנהגויות שיש בהן הפרת חובות התלמיד.

2.       זכותו של מורה תורן לנקוט באמצעים כלפי תלמידים מפרי חובות בזמן ההפסקה.

 

זכויות התלמיד

 1. זכותו של התלמיד ליהנות משטחים מוגדרים למשחקים בזמן ההפסקה או בזמנו החופשי.
 2. זכותו של התלמיד לשחק בשטחי ביה"ס השונים במשחקי קופסא למיניהם.
 3. זכותו של התלמיד ליהנות מתחושת מוגנות ובטחון במהלך יום הלימודים ובשעת ההפסקה.

 חובות התלמיד

 1. חל איסור מוחלט על יציאה משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים.
 2. חל איסור מוחלט לנוע ברחבי ביה"ס באופניים, סקייטבורד, רולר בלידס וכו'.
 3. חל איסור מוחלט על כניסת אופניים חשמליים או כל כלי ממנוע אחר לשטח ביה"ס.
 4. חל איסור מוחלט על ישיבה על  אדן החלון בכיתה או בשטחים השונים בביה"ס.
 5. חל איסור על משחקים גופניים כריצה, משחקי כדור, גומי וכו' במקומות הבאים: רחבות,מסדרונות וכיתות (בכל השטחים המקורים למעט אולם הספורט).
 6. חל איסור מוחלט על ענידת פירסינג לסוגיו השונים ובחלקי הגוף השונים, למעט עגיל באוזן.
 7. חובתו של התלמיד לשמור על שלמותן של גדרות ביה"ס ולדווח על  מפגעים בהן.
 8. חובתו של התלמיד להיכנס לאולם הספורט בשעות שעורי חינוך גופני בלבד.
 9. הבהרה: חל איסור מוחלט על כניסה לאולם הספורט שלא  בלווי מורה. כניסה לאולם מותנית בתלבושת ספורט מלאה ללא אוכל, שתייה ו/או מסטיקים.
 10. חל איסור מוחלט על הכנסה או נשיאה או שימוש בחפצים מתכתיים לכל סוג שהוא! הימצאותם תגרור השעיה מיידית.
 11. חובתו של התלמיד להתריע בפני מורי ביה"ס על כל התרחשות אלימה במהלך יום הלימודים עד כמה שניתן בזמן ההתרחשות או אחריה.
 12. חובתו של התלמיד לנהוג ע"פ הכללים המתחייבים בתחומי הדעת השונים לרבות חנ"ג, מדעים, מעבדת מחשבים, חדר אומנות, חדר צפייה, ספריה וכו' וכן פעילויות חוץ בית ספריות, לרבות כללי התנהגות בנסיעה באוטובוס ובהליכה במסלולי טיול.
 13. חובתו של התלמיד להישמע להוראות המורה התורן.
 14. חובתו של תלמיד להזדהות בפני המורה התורן.

 ג. כללי חוק חינוך חובה

חובות המורה

 1. חובתו של המורה המאחר לשיעור להתנצל בפני כלל התלמידים ולהסביר את מהות איחורו. מורה אשר איחר שלושה מיקרים בחודש,שמו יועבר לתיבת תלונות שתעמוד לרשות מועצת התלמידים במזכירות- תוך תיעוד מועד האירוע  והכיתה הנדונה. [באחריות מועצת התלמידים]
 2. חובתו של המחנך לטלפן לביתו של תלמיד הנעדר שלושה ימים מביה"ס לשאול לשלומו ולדווח להוריו על  היעדרותו.
 3. חובתו של המורה המקיים מפגש עם התלמיד בזמן שיעור אחר לצייד את התלמיד באישור על כך.
 4. חובתו של המורה לשהות בכיתה במהלך השיעור כולו.

זכויות המורה

1.       זכותו של המורה לדרוש הופעה רצופה ומסודרת במהלך שנה"ל.

 

זכויות התלמיד

  1. זכותו של התלמיד ליהנות מ 45 דקות השיעור שהוקצבו במלואן.
  2. זכותו של התלמיד לקבל פנייה בטלפון  ממחנך הכיתה לאחר שלושה ימי היעדרות רצופים.
  3. זכותו של התלמיד ליהנות מפעילויות חוץ בית ספריות (אחת לפחות במחצית) שיש בהן להעשיר את הידע האישי בתחומי הלימוד השונים.

חובות התלמיד

 1. חובתו של התלמיד לשהות בכיתה במהלך השיעור כולו.
 2. חובתו של התלמיד לשהות במהלך יום לימודים מלא בביה"ס, למעט מיקרים של בקשת שחרור מוקדם על פי נוהל שחרורים הכולל:

א) ליווי הורים עד השעה 12:00 בשילוב  אישור מתאים ממחנך הכיתה או  מהנהלת ביה"ס ובידוע  מזכירות ביה"ס ובקבלת אישור ושחרור בכתב.

ב)החל מהשעה 12:00 התלמיד ישוחרר באישור המחנך ו/או המקשר המנהלי בשכבה    ו/או הנהלת ביה"ס ויצוייד באישור בכתב לשומר בשער והעתק למחנכת הכיתה.

 1. חובתו של התלמיד לקבל אישור יציאה מהכיתה מראש של המורה המלמד בכיתה באותה שעה , לרבות לשם פעילות ביה"ס אחרת.
 2. חובתו של התלמיד להשתתף בפעילויות חוץ בית ספריות מתוכננות. תלמידים שיעדרו ללא הצדקה צפויים להערה בתעודה. היעדרות מסיור לימודי ללא סיבה מוצדקת תגרור הורדה של 10% מהציון.
 3. חובתו של התלמיד להשלים את התכנים אשר נלמדו בהעדרו, לרבות תכנים ותדרוך למבחנים.
 4. חובת התלמיד להגיע לחדר השיעור ובזמן ע"פ מערכת הלימודים הכיתתית.
 • איחור לשיעור באמצע היום יחשב כהפרעה.
 • שלושה איחורים מצטברים במהלך היום במקצוע כלשהו, יגרמו להורדת ציון בהתנהגות בתחום הדעת הנדון.
 1. חובתו של התלמיד עם סיום יום הלימודים לעזוב את שטח ביה"ס.

 ד. פדגוגיה- כללי הוראה ולמידה

חובות המורה

 1. חובתו של המורה להציג בעל פה את תוכנית הלימודים ואת הקריטריונים להערכה בשיעור הפותח את תחום הדעת. הנ"ל יתבצע תוך הפנייה לתוכנית ולעמודים הרלוונטיים במידעון ביה"ס.
 2. חובתו של המורה לנמק מניעת תלמיד מהבחנות במועד ב' בכתב או בע"פ על פי שיקול דעתו.
 3. חובתו של המורה לידע את הכיתה בשיעור  האחרון לפני בחינה על  מבנה הבחינה, וחלוקת הניקוד בה [משקלי הערכה].מועד הבחינה יימסר במסגרת לוח המבחנים הכללי ולא תימסר הודעה נוספת.
 4. החומר למבחן יהיה ככלל כל החומר שנלמד עד למועד הבחינה אלא אם החליט המורה אחרת.
 5. חובתו של המורה לעדכן את הכיתה באם חל  שינוי או ביטול בלוח המבחנים.
 6. חובתו של המור לקיים פגישה אישית עם התלמיד הזכאי להקלות ולתאם עמו את דרכי מימוש זכויותיו בנושא.
 7. חובתו של המורה לידע את התלמידים הניגשים למועד ב' על תכני המבחן, שיקבעו על פי שיקול דעתו של המורה.
 8. חובתה של ההנהלה לפרסם לוח מבחנים מפורט מראש, להימנע מקביעת יותר משלושה מבחנים בשבוע וממצב בו כיתה אמורה להיבחן באנגלית ובמתמטיקה באותו השבוע.
 9. חובתו של המורה לכלול שלושה שיעורים לכל היותר כתכני בוחן בתחום הדעת.
 10. חובתו של המורה להחזיר את המטלות על פי לוח הזמנים הבא: בוחן –עד שבוע, מבחן –עד  שבועיים, עבודה/ פרויקט – עד שלושה שבועות.
 11. חובתו של המורה להקפיד על נוכחות מלאה של כל התלמידים בכיתת הלימוד עד תום המבחן/בוחן. [מומלץ להביא חומרים לשעת הפנאי]. הבהרה: אין לאפשר יציאה והקמת רעשים עם תום זמן המבחן.
 12. חובתו של המורה להתייחס במקצועיות ובכבוד לטופסי  ערעור על ציון בהתאם לשלבים המקובלים. [ראה סעיף ד 10, זכויות התלמיד]
 13. חובתו של המורה לחלק בעצמו את המבחנים/ בחנים/ עבודות לתלמידי הכיתה.
 14. חובתו של המורה לחלק את המבחנים/בחנים/ עבודות באופן דיסקרטי, ללא פרסום התוצאות , ולהימנע  מחלוקה ע"פ סדר עולה/ויורד של התוצאות.
 15. חובתו של המורה לא להתקדם בלימוד חומר חדש במידה וקיימת נוכחות של פחות מ 50%  מתלמידי הכיתה בשל פעילות בית ספרית מחייבת אחרת.

זכויות המורה

 1. זכותו של המורה לנקוט באמצעים משמעתיים בהתאם לשקול דעתו הפדגוגית ובהתאם למקובל בביה"ס.
 2. זכותו של המורה למצות את הדרישות המפורטות בידיעון בתחום הדעת המקצועי.
 3. זכותו של המורה לדרוש מכל תלמיד שנעדר או לא עבד כראוי בכיתה, להשלים את חומר הלימוד החסר לו.
 4. זכותו של המורה לקיים בחנים קצרים בנוסף למבחנים המעוגנים בלוח המבחנים.[ ראה סעיף ד7 חובות המורה].
 5. זכותו של המורה לערוך שינויים ברכיבי הערכה ומשקלם בהתאם להספקי התכנים. כל זאת בתיאום ובהסכמת רכז המקצוע והנהלת ביה"ס.
 6. זכותו של המורה לדרוש חתימת הורים על הישגי התלמיד לאחר מסירתם לו.
 7. זכותו של מורה מקצועי בכיתה להכיר את הורי תלמידיו ולהזמינם לשיחה.
 8. זכותו של המורה לקבל מידע אודות תלמידיו, כחלק משאיפתו להכיר אותם באופן מקיף.
 9. זכותו של המורה לפסול לתלמיד מבחן בעקבות נוכחות מכשיר נייד בקרבתו, בזמן המבחן.
 10. זכותו של מורה להחרים מכשיר פלאפון אשר נעשה בו שימוש במהלך השיעור .יש לכבות פלאפונים בזמן השיעור ולהניחם בתוך הילקוט.

זכויות התלמיד

 1. זכותו של התלמיד וההורה לקבל את תוכנית הלימודים והקריטריונים להערכה עם תחילת שנת הלימודים בידיעון המופץ.
 2. מבחן מועד ב'- זכותו של התלמיד  לגשת למועד ב', לשם השלמת מבחן ממנו נעדר במועד שיקבע ע"י הנהלת ביה"ס-, (לכל היותר, עד שני מבחנים במחצית). בשכבת ט' רשאי תלמיד לגשת למבחן במועד ב' לשם שיפור במועד שיקבע לכך בסמוך למועד הרישום לתיכון.
 3. תלמידי ט' רשאים לגשת למועד ב', עד שני מבחנים בשליש.
 4. במידה והתלמיד נבחן לצורך שיפור הישגיו, הציון יחליף את אחד ממשקלי ההערכה, על פי בחירת התלמיד. [פרט להערכת מורה ולעבודות].
 5. זכותו של התלמיד להיבחן עד שלושה מבחנים בשבוע.
 6. זכותו של התלמיד לפנות להנהלת ביה"ס באם הוא נדרש להיבחן באנגלית ובמתמטיקה באותו השבוע.
 7. זכותו של התלמיד להיבחן בבוחן על תכני לימוד של שלושה שעורים אחרונים לכל היותר בתחום דעת.[ למעט  הכתבות]
 8. זכותו של התלמיד להיבחן לכל היותר בשני בחנים ביום. [במידה וייודע בכיתה על כוונה לקיים בוחן שלישי, נציג מועצת התלמידים יאשר את קיום הבוחן עם סגנית או מנהלת ביה"ס].
 9. זכותו של התלמיד ליהנות ממלוא הזמן והתנאים האיכותיים לכתיבת מבחן. [ ראה פירוט ד9 חובות המורה]
 10. זכותו של התלמיד לערער על ציון כלשהו, עד יומיים מהחזרת המבחן/בוחן/עבודה.  הערעור יתבצע על ידי מילוי טופס ערעור מיוחד שיוגש למזכירות ביה"ס ויוצמד למבחן.המורה יקבל את הטופס ויענה על גביו תוך שבוע מהגשת הערעור. לחילופין, זכותו של התלמיד לתאם פגישה עם המורה בשעה פנויה שלו ולדון בבעיה. הבהרה: נוהל זה כולל ערעור על ציונים סופיים.
 11. זכותו של התלמיד לערער על ציון כלשהו בפני רכז המקצוע לאחר שפעל על פי השלבים המקובלים בסעיף 10 ובאם תשובת הערעור לא סיפקה אותו.
 12. זכותו של התלמיד לקבל דיווח על הישגיו מהמורה באופן אישי, תוך שמירה על סודיות וצנעת הפרט.
 13. זכותו של התלמיד לקוי הלמידה  לבטא ידיעותיו באמצעות ההתאמות שהחליטה עליהן המועצה הפדגוגית על בסיס המלצות אבחון כולל.

 חובות התלמיד

 1. חובתו של התלמיד לשאת את ידיעון  החטיבה עמו בכל יום לימודים.
 2. חובתו של התלמיד ביום בחינה להיות נוכח בביה"ס  בכל שעות הלימוד לפני מבחן.  היעדרות תמנע ממנו את האפשרות לגשת למבחן באותו היום.
 3. חובת התלמיד להישאר ישוב במקומו ובשקט מוחלט תוך הענקת כבוד לחבריו הנבחנים עד תום המבחן.
 4. חובת התלמיד לדאוג לסביבה מסודרת ונקייה בכל שעות הלימודים. בסיום יום הלימודים חלה חובת הרמת כסאות וביצוע נוהל סוף יום.
 5. חובתו של התלמיד לתאם מפגש אישי עם מוריו המקצועיים לשם תאום דרכי מימוש ההקלות.
 6. חובת התלמיד לכבות פלאפון במהלך השיעור (דגש על כיבוי ולא הדממה).
 7. חובתו של תלמיד להניח את הילקוטים מחוץ לטווח הישג יד, בזמן בחינה.
 8. חובתו של תלמיד להניח פלאפונים כבויים בילקוטים במהלך הבחינה.

 

ה. כללי שמירה על הרכוש הפרטי והציבורי

חובות המורה

1.       חובתו של המורה להיות ערני ולפקח על שלמות הציוד בסביבתו הלימודית.

2.       חובתו של המורה לדווח על מפגעים בשלמות הציוד בביה"ס להנהלה.

3.       חובתו של המחנך למנות תורני כיתה אחת לשבוע- יש לציין את שמם ביומן הכיתה.

4.       חובתו של המורה המלמד לחתום על טופס בקרת עבודת התורנים.

 

זכויות המורה

 1. זכותו של המורה ללמד בכתה נקייה ומסודרת, לפיכך יכול המורה לדרוש סדר, ניקיון ושמירה על הרהוט והציוד בכל מקום בביה"ס.
 2. זכותו של המורה לנקוט בצעדים כלפי תלמיד המפר או מסרב להיענות לפניית המורה.
 3. זכותו של מורה להשעות תלמיד מביה"ס בשל יריקה בפומבי בשטח ביה"ס (כיתות ופרוסדורים) או בחצר. התנהגות כזו תחשת כאלימות פיזית.

 זכויות התלמיד

1.       זכותו של התלמיד לקבל רהוט תקין .

2.       זכותו של התלמיד ליהנות מסביבת לימודים מועשרת בעזרי למידה.

3.       זכותו של התלמיד ליהנות מהערכת המורה על ביצוע התורנות.

 

חובות התלמיד

1.       חובתו של התלמיד לשמור על רכושו הפרטי.  מומלץ לא להביא דברי ערך לביה"ס ! [או לשאת אותם עמו ובאחריותו].

2.       חובתו של התלמיד לשמור על רהוט ורכוש בית הספר, ניקיונו ושלמותו. חל איסור על הכנסת כוסות ופחיות שתייה למבנה בית-הספר

3.       תלמיד שימצא משחית רכוש, ינקטו נגדו אמצעים משמעתיים מכלל האמצעים המפורטים בידיעון ובחוזר מנכ"ל, וכן תשלום עבור הנזק ו/או עבודות שירות בביה"ס לאחר שעות הלימודים ו/או השעיה מביה"ס.

4.       תלמיד שימצא יורק בפומבי בביה"ס: כיתות, פרוסדורים או בחצר, יושעה מיידית.

5.       חובתו של התלמיד לשאת עמו את ציודו האישי במעבר מחדר לחדר. הבהרה: אין להפקיר ציוד אישי כולל יציאה לשיעור חנ"ג.

6.       חובתו של התלמיד לבקש ולקבל רשות לעשות שימוש ברכוש חברו.

7.       חובתו של התלמיד לבצע את משימתו כתורן כיתה, באחריותו שמירה על ציוד ביה"ס והכיתה וחובת דווח על המשחיתים.

 8.       חובתו של התלמיד להחתים את טופס בקרת התורנים ע"י המורה המלמד בכיתה

לב התקנון