גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

מטלה לביצוע - ארוע מהעשור

מטלה בנושא- מנהיגות מעצבת מחזון למציאות, תשע"ג

1.       שם התלמידים:                                                                                                                                                   

2.       העשור הנבדק:                                                   

3.       המנהיג הנבחר:                                                  

4.       הארוע\ההתרחשות:                                             

5.       התאור האירוע-יש לכתוב פיסקת מידע עד 10 משפטים:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6.       הערכים והתכונות העולים מההתרחשות ומאפיינים את המנהיג:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

7.       אקטואליה ורלוונטיות האירוע לימינו:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

את המידע תידרשו להציג בפני חבריכם לכיתה באורך 4-5דקות                            

8.       כיצד תבחרו להציג את המידע לחבריכם?נמקו את בחירתכם?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  • בכדיי להיערך להצגת הידע יש לעדכן את המחנכת בדרישות הטכולוגיות
 
ציר זמן - בן גוריון ובגין

מטלה לביצוע - ארוע מהעשור