גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

לוח צילצולים

  לוח צלצולים חט"ב פסגות

הורדת קובץ

שעה ראשונה       09:15 -08:30

שעה שניה           10:00- 09:15

הפסקה              10:20- 10:00

שעה שלישית        11:05- 10:20

שעה רביעית        11:50- 11:05

 הפסקה             12:05 -11:50

שעה חמישית       12:55 -12:05

שעה שישית         13:40- 12:55

 הפסקה             13:45 – 13:40

שעה שביעית        14:35- 13:45

שעה שמינית        15:20 – 14:35

 

לוח צילצולים