גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

פרטי התקשרות

3.2 תקשורת הורים- בית ספר 

ערוצי התקשורת פתוחים בין הורי התלמיד, הבית ומשפחתו לבין ביה"ס והצוות החינוכי מהווים מרכיב חשוב בעבודה החינוכית לשם מימוש הפוטנציאל האישי של התלמיד.

 

הורים מוזמנים ליצור קשר עם הצוות החינוכי לרבות מחנכי הכיתות ויועצת השכבה בכל נושא ועניין כגון: תופעות התנהגותיות בגיל ההתבגרות, מעברים, תפקוד לימודי וכד'.

 

3.3 תקשורת בי"ס- הורים

ערוצי תקשורת פתוחים בין הבית לביה"ס הנם משמעותיים להתפתחות התלמיד.

פיתוחו של האתר הבית-ספרי מאפשר להורים הצצה לעולם בית-הספר הן מבחינה חברתית והן מבחינה לימודית.

תוכניות עבודה בתחומי הדעת השונים יתפרסמו מדי חודש כמו גם לוח המבחנים, מערכת השעות ומידע שוטף אחר הרלוונטי לתלמיד ולהוריו.

הורים מוזמנים להיכנס לאתר ולהתעדכן. WWW.PSAGOT.ORG.IL

משוב על התקדמות ותפקודו הלימודי של יפורסמו בתוכנת המשו"ב באופן שוטף, כמו כן יתקיימו  בסוף רבעון 1 ו 3   ימי הורים. בסוף המחצית יחולקו תעודות בהן יבוטאו הישגים והערכות לסיכום המחצית.

במקרים מיוחדים יעודכנו ההורים בתפקוד ילדיהם בשיחת טלפון ובפניה בכתב. במהלך השנה מוזמנים ההורים ליזום שיחה עם הצוות החינוכי במסגרת שעות קבלת הורים. פגישה עם יועצת השכבה או מנהלת ביה"ס יש לתאם במזכירות ביה"ס.

 

רח' משה דיין 6
יהוד - מונוסון
טלפון - 03-6320303   03-6320202
פקס - 5391298
דוא"ל - psagotyahud@gmail.com

פרטי התקשרות