גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

תחום ההוראה והפדגוגיה

  1.תחום ההוראה והפדגוגיה

  1.  בראש התחום עומדת הרכזת הפדגוגית סיגל בחרי.

על כל אחד מתחומי ההוראה מופקד מורה מומחה המשמש כראש תחום הדעת. ראש תחום הדעת מופקד על ארגון הלמידה, תכני הלמידה, תכנון תוכניות העשרה ופעילות חוץ בית-ספרית וכן תכנון ההערכה בתחום הוראתו-תחום אחריותו.

ראש תחום הדעת מהווה הסמכות המקצועית הבכירה בתחום ההוראה והאחראי לה.

 

להלן פירוט ראשי תחומי ההוראה (ע"פ סדר א"ב):

 

תחומי הדעת

ראש התחום

 

תחומי הדעת

ראש התחום

אנגלית

ענת גרויסמן

 

מקרא

לאה דניאל

גיאוגרפיה

מירי עובד

 

מתמטיקה

סיגל בחרי

היסטוריה

סופי פוזיילוב

 

ספרות

רינה חתוכה

חינוך גופני

יוסי חן

 

עברית

דפנה קרבל

מדעים

יעל בן דוד

 

ערבית

נאווה דביר

מורשת ותרבות ישראל

ציפי והפור

 

 של"ח

 אליהו בוחניק

 

  1.1  ארגון הלמידה והערכה

 

מחצית א'     1/9-15/01

מחצית ב'     16.01-20.6   

 

 הערכה לימודית

ההישגים הלימודיים בכל אחת מן המחציות יוערכו באמצעות מבחנים ובחנים וכן באמצעים נוספים חלופיים המותאמים ללומד ולתחומי הדעת (עבודות חקר, דגמים, תרשימים וכו').

בכל תחום דעת יפורסמו מרכיבי ההערכה ומשקלם בציון הסופי.

בכל תחומי הדעת ייכלל מרכיב הערכה: "הערכת מורה" אשר יבטא שקידה, השתתפות בכיתה, הכנת שעורי בית ,תיעוד מסודר של השיעורים במחברת ויחס התלמיד למקצוע. משקלו  של מרכיב זה משתנה מתחום דעת אחד למשנהו והוא נע בין 10%-25%.

 

התנהגות לימודית-מכלול ההתנהגויות הדרושות ללמידה איכותית: הגעה בזמן לשיעור ובתלבושת, הבאת ציוד נדרש, הכנת ש.ב והקשבה. נתונים אלה יאספו בשיטתיות וישמשו בסיס להערכת מורה לשם מתן ציון וכן ישמשו בסיס למתן ציון בהתנהגות לימודית  המבוטא בסולם מ-א' עד ד' בגוף התעודה.

 

1.2  מסגרות הלמידה

מקצועות הלימוד השונים נלמדים בד"כ במסגרת כיתת האם ההטרוגנית. (במדעים, , כישורי שפה, וחקר, לומדים התלמידים בקבוצות קטנות יותר וזאת כדי לאפשר הפנמה והתנסות מעמיקים יותר).

 

החל מכיתה ח' נלמדים תחומי האנגלית והמתמטיקה במסגרת הקבצות. תוכנית הלימודים הבסיסית משותפת לכל ההקבצות.

השיבוץ להקבצות השונות נעשה ע"פ שיקולי המועצה הפדגוגית הנשענים על רמת הבקיאות של התלמיד, יכולתו ומידת התמדתו בלימודיו (פרופיל הלומד).

המעברים מהקבצה נמוכה יותר להקבצה גבוהה אינם מוגבלים בלוח מבחנים והם מתאפשרים לאורך השנה, כל זמן שהתלמיד מקבל המלצת מורה לכך ומוכיח רמת בקיאות נדרשת בהקבצה הגבוהה יותר (ציון עובר לפחות).

המעבר מהקבצה גבוהה להקבצה נמוכה נעשה על בסיס שלושה הישגים שליליים.

ההחלטה על המעבר מתקבלת תוך שיתוף וידוע מחנכת, יועצת והורים.

 

*להישגים התחום האנגלית והמתמטיקה ולשיבוץ בהקבצות נודעת חשיבות מיוחדת לקראת הרישום לתיכון מקיף יהוד (פרטים נוספים בערבי הכוון לסיכום הרבעונים בשכבות ח' וט').


  1.3- תוכניות הלימודים:

בשנת לימודים זו  יילמדו תחומי הדעת השונים מתוך ראיה תלת שנתית.

בכל תחומי הדעת יושם דגש על פיתוח הפרט הלומד כך שבנוסף לידע בתחום הדעת יתאפשר פתוח הלומד לקראת לומד עצמאי. יושם דגש גם על פתוח מיומנויות למידה, חשיבה וכישורי שפה. סביבת הלמידה תועשר במקורות מידע ואמצעי המחשה ובכלל זה שילוב מחשב ואינטרנט.

יושם דגש על למידה מתוך עניין, סקרנות ומניע אישי ברוח גישת החקר.

עקרונות החקר ומיומנויות החקר יקיפו את כל תחומי הדעת. בכל אחת משכבות הגיל תתפתח בהדרגה מיומנות החקר ותיושם בעבודת חקר מרכזית אחת בכל שנה.

בשנה זו יושם דגש על תאום בינתחומי בהקניית מיומנויות כתיבה בשרות הלמידה,בהכרת הסטנדרטים במידענות ובמיפוי הקניות ויישום סטנדרטים אלו בתהליכי הלמידה,החקר ובהצגת הידע.

כל זאת תוך הגדרת הסטנדרטים שיעמדו במרכז הלמידה בכל שכבה תוך תאום תחומי דעת שותפים .

בשכבות ז' וח' עבודות חקר בתחום הזהות היהודית.

 

בכיתה ז'- "שורשים"

בכיתה ח'- פיתוח זיקה יהודית   וכן עבודה בגיאוגרפיה

בשכבה ט – תעשה הבחנה בין עבודת חקר מבוססת ניסוי – במדעים, לבין עבודת חקר בהסטוריה.

היסטוריה- עבודת חקר ממוקדת בהפקת ידע חדש והצגתו – רכישת מיומנויות פרזנטציה יעילות ויישומן..

מדעים- עבודת חקר מדעית בנושא  "איכות הסביבה" מיקוד בסטנדרט כלי- מחקר מדעיים.

 

בכל תחום דעת נפרסה תוכנית לימודים לידע גרעיני, מורחב ומועשר וכן מופו מיומנויות הלמידה וכישורי החשיבה המזומנות להקניה באמצעות תחום דעת זה.

 

בכל תחומי הדעת תתבסס ההערכה על תבחינים (קריטריונים) ידועים מראש שיובאו לידיעת התלמידים וההורים בחוברת זו בפרק תוכניות הלימודים בתחומי הדעת השונים. לכל תבחין משקל באחוזים בציון הסופי, חשיבות רבה נודעת לשותפותו ואחריותו של הלומד בתהליך הלמידה.

 
 
בשכבה ז'

מיומנויות למידה וכשירות לשונית- לצד תחומי הדעת השונים ילמדו התלמידים בכיתות ז' מיומנויות למידה וכישורי שפה כך שתתאפשר הצגת הידע הנלמד באופן מיטבי.

תחומי דעת נוספים כגון: מקרא, היסטוריה, גיאוגרפיה וספרות יהיו שותפים לתוכנית, ובתחומים אלו יתאפשר יישום מעשי של מיומנויות הלמידה והכשירות הלשונית.

תחומי הגיאוגרפיה, המקרא, הספרות, וכשירות לשונית יהוו תחומים תומכים לתוכנית הלימודים בנושא: "בני מצווה ושורשים".

בתחומים אלו יוקנו מיומנויות החקר וכן יוצגו סטנדרטים במידענות שיהיו רלוונטיים לקראת כתיבת עבודת שורשים כעבודת חקר.

 

בשכבה ח'-פתוח זהות יהודית בדרך של חקר

מיומנויות חקר בעידן המידע והתקשוב- לצד תחומי הדעת השונים יתנסו התלמידים בחקר אישי.

יוקנו מיומנויות חקר לפיתוח לומד עצמאי תוך שילוב סטנדרטים מידעניים ממוקדים בצורך במידע, איתור מידע והערכת המידע לרבות בסביבה המתוקשבת כסביבת הלמידה.

התלמידים יבחרו נושא לחקר אישי וילוו בהדרכה לשם יישום מיומנויות חקר המחשב והן מצד תחומי התוכן מורשת-תרבות ישראל.

 

בשכבה ט'- חקר הסטוריה וחקר מדעים

בשכבה ט' יידרשו התלמידים לעבודת חקר עצמאית בנושא "שואה ותקומת ישראל" וכן  עבודת חקר בנושא בינתחומי- אקולוגיה ואיכות הסביבה בשיתוף  מדעים ו גיאוגרפיה.

 

1.4 תוכנית הפעילות החוץ בית ספרית

טיולים, סיורים ופעילויות סל תרבות (הצגות, סרטים, מופעי מוסיקה ומחול) מהוות חלק משלים לכל התוכניות הנ"ל.

 

הלמידה החוץ בית-ספרית

בכל אחת משכבות הגיל ממונה מורה אחראית לתחום הלמידה החוץ בית-ספרית.

האחראית בשכבה מופקדת על ביצוע הפעילות החוץ בית-ספרית בשכבתה לרבות טיולים,סיורים ויציאה לפעילות סל תרבות, בתאום עם השותפים הנוגעים בדבר תוך הבטחת קיום נהלי בית-הספר ונהלי חוזר מנכ"ל

 

שכבת הגיל

מתאם למידה חוץ בי"ס

שכבה ז'

יינון גרנט

שכבה ח'

יובל טויסטר

שכבה ט'

תחום ההוראה והפדגוגיה