גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

תחום החינוך החברתי-ערכי-מערך תפקידים

  2.  תחום החינוך החברתי-ערכי

ראש תחום חברה קהילה -בראש התחום עומד מחנך אחראי המנהל את התחום בשיתוף מחנכים נציגי השכבות ומקדם תרבות והעשרה בית-ספרי.

בתחום זה מאוגדים יחדיו תוכניות חינוכיות –ערכיות שבית-הספר מבקש לקדם במסגרת הכיתה כיחידה חברתית המונהגת על-ידי מחנכת הכיתה, במסגרת השכבה כשכבת גיל ותוכניות כלל בית-ספריות שבמרכזם ערכים חברתיים הבאים לידי ביטוי במעורבות, שיתוף ואחריות.

אחריות מחנכי הכיתות בתחום זה כוללת את שיעורי החינוך, תוכניות תרבות והעשרה, טקסים ואירועים שהנם פועל יוצא של הנושאים הנ"ל.

 

שכבת הגיל

מקדם חינוך חברתי-ערכי

שכבה ז'

מירית שאנאנס

שכבה ח'

מיכל גנני

שכבה ט'

נאווה דביר

 

מקדם תוכניות תרבות והעשרה- -בתחום האחריות לנושא מאוגדים כלל תוכניות תרבות והעשרה המתוכננים לרכישה בשנה זו עבור כל אחת מן השכבות. כלל הפעילות (תכנון, ביצוע, משוב) נעשית בשיתוף ובתאום מקדמי חינוך חברתי- ערכי בשכבות.

תחום החינוך החברתי-ערכי-מערך תפקידים