גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

מערך היעוץ הבית ספרי

  

3.  תחום הטיפול בפרט

בראש תחום זה עומדת יועצת אחראית  האמונה על ניהול כלל תחומי הטיפול בפרט תוך שיתוף יועצות השכבות ומחנכות הכיתות.

תחום קידום הפרט מוגדר כתחום האחראי  על רווחתו האישית של התלמיד, על מימוש יכולותיו והיענות לצרכיו המשתנים, כל זאת תוך ערנות למצבו הנפשי, חברתי, ההתנהגותי והלימודי.

לכל שכבת גיל יועצת חינוכית המלווה ומנחה את מחנכת הכיתה וכלל הצוות החינוכי בבית-הספר  בהגשמת המדיניות החינוכית בכל הקשור לקידום הפרט בחטיבה.

מסגרות הפעולה לטיפול בפרט בחטיבה הנן רבות ומגוונות. חלקן מתוכננות וקבועות מראש בלוח התכנון השנתי כדוגמת מועצות פדגוגיות ותוכניות כישורי חיים וחלקן מתהוות תוך כדי ובמהלך שנת הלימודים ע"פ המלצת הצוות הפדגוגי וצורכי התלמיד.

להגשמת החזון הבית-ספרי בתחום זה חשיבות עליונה ושותפים להגשמה כלל מורי בית הספר, התלמיד ומשפחתו ולעיתים אף גורמים חוץ בית-ספריים.

 

3.1 מערך הייעוץ בבית הספר

המסגרת הייעוצית בחט"ב פסגות נטועה במערך החינוכי של כלל ביה”ס. במרכז העשייה רואה המערך ייעוצי  את התלמיד, על צרכיו כאדם בהיבט אישי משפחתי וחברתי.

עבודה מיוחדת נעשית בתחום חיזוק הקשר בין התלמיד לבית הספר תוך טיפוח הבנה בין עולם המבוגרים לעולם המתבגרים.

 

ה,אני מאמין"  הייעוצי ומטרותיו:

1. טיפוח  התלמיד/ה והכשרתו להפקיד טוב ונכון במעגלי חייו.

2. הכנת התלמיד/ה  לקצב החיים המשתנה לקראת שנות האלפיים .

3 .בניית האישיות האוטונומית של התלמיד וסיוע בפיתוח מודעות וקבלה עצמית.

4. טיפוח חברת תלמידים רב תחומית ולסובלנית, ופלורליסטית.

5. חיזוק וסיוע לתלמיד/ה החריג מתן כלים לשילובו בחברת התלמידים.

6. סיוע לתלמיד/ה לקראת אתגרים לימודיים בעתיד, תוך הכוון הולם.

7. שיפור הקשר וההבנה בין הורים ומתבגרים.


דרכי עבודת הייעוץ בביה"ס

קשר פרטני, בין היועצת לתלמיד/ה עבודה קבוצתית, עבודה בכיתות, בנוסף לכך מתבצעת עבודה בשיתוף המורים וההורים. היועצות מקיימות קשר קבוע עם גורמים שונים מחוץ לצוות ביה"ס כמו: קצינת ביקור סדיר, עובדת סוציאלית, פסיכולוג, בתי ספרי מזינים ובתי ספר מוזנים.

כמו כן, מתקיים מעקב אחר תלמידים שסיימו את ביה"ס תוך בדיקת הסתגלותם למוסד החינוכי הקולט.

מערך היעוץ הבית ספרי