גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

פירוט התוכנית הייעוצית השנתית

התוכנית הייעוצית לשכבה כיתות ז'

א.         היכרות וכיבוש הכיתה

ב.         פיתוח חברות

ג.          התמודדות עם קונפליקטים בחברות

ד.         פעילויות בנושא מניעת אלימות          

 

התכנית היעוצית לשכבת כיתות ח'

א.         יחסי מתבגרים הורים

            יחסים עם ההורים 

            קונפליקטים ביחסי מתבגרים הורים 

            תקשורת בין מתבגרים להוריהם 

ב.         יחסים בין המינים

            קשר עם המינים 

            מיניות המתבגר 

ג.          מניעת שימוש לרעה באלכוהול וסמים  המפגשים יועברו ע"י עמיתים מוכשרים לנושא.

ד.         פעילויות בנושא "מניעת אלימות"

 התוכנית הייעוצית לשכבת כיתות ט'

א.         יעדים לעתיד - מפגשים

ב.         הכוון לקראת תיכון

            עולם המקצועות

            נטיות בבחירת מקצוע

            קבלת החלטות

                 ג.     מניעת שימוש לרעה באלכוהול וסמים המפגשים יועברו ע"י עמיתים מוכשרים לנושא

ד.         פעילויות בנושא מניעת אלימות.

 

הערה:  כל תהליך למידה מלווה בהרצאות של אנשי מקצוע, הצגות רלוונטיות, הרצאות ודיונים עם אנשי משטרה והפעלות יצירתיות.

 

פירוט התוכנית הייעוצית השנתית