גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט
 


היום השלושים ושלושה לספירת העומר, חל בי"ח אייר. מעין מועד קטן בו
מפסיקים את האבלות שבימי ספירת העומר ונוהגים לשמוח. מקור החג אינו ברור
סוברים שהוא נקבע לזכר מעשה גבורה או מפנה לטובת כוחות בר-כוכבא במרד
או לזכר הפסקת המגפה שפשטה בין תלמידי רבי עקיבא והפילה חללים רבים
יש גם סברה שיום זה מציין את ראשית המרד הגדול ביהודה, בו הושאו משואות
בכל רחבי הארץ להודיע על התחלת המרד