גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

התוכנית הייעוצית

 תוכניות ייעוציות

1.       תוכנית "כישורי חיים" היא הבסיס לכל תוכניות המניעה והיא פונה אל  כלל התלמידים.  התוכנית  ספירלית ושיטתית, הכישורים הם אותם כישורים לאורך כל הדרך רק התכנים והרמות משתנים.

מטרות התוכנית הן:

             ·   טיפוח וחיזוק כישורים חיוניים אשר יעניקו לתלמיד כלים להתמודדות עם בעיות החיים בהווה ובעתיד.

             ·   מתן אפשרות להתלבטות בבעיות ובשאלות, קבלת החלטות ותמיכה בין חלופות ערכיות.

             ·   טיפוח וחיזוק מניעה שיאפשרו לעמוד במצבי לחץ פיתוי והתמודדות עם תופעות שליליות בחברה.

הכישורים הכלולים בתוכנית הם: פיתוח העצמי, תקשורת חברות, פתרון בעיות וקבלת החלטות, דעתנית  (אסרטיביות) התמודדות עם שינויים ומצבי לחץ.

2.    מניעת אלימות- הפעלות שונות בנושא תופעות האלימות ומניעתה.

3.    מניעת שימוש לרעה בסמים ואלכוהול

 

התוכנית מבוססת על עקרונות מניעה הנגזרים מתוך שיקולים תיאורטיים וממצאים מחקריים.

מטרתה המרכזית לתרום להתפתחותו של צעיר בעל ערכים ועצמאי בחשיבתו, צעיר שעמדותיו, השוללות שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים, מבוססות על ערכים ועל ידע מתאים, על הבנת הנושא ברמה האישית והקבוצתית וכן, על כישורי חיים המאפשרים לו לתפקד כהלכה במערכת החברתית ולחציה.

בתוכנית יש הצגה של הנושאים השונים בהתאם לשלבי ההתפתחות הגופניים, שכליים, נפשיים וחברתיים של הילד. מטרתה לסייע לתלמיד הלומד את הנושא החלטה שקולה ומבוססת לאמור "לא" לשימוש לרעה בחומרים פסיכו-אקטיביים.

 

העקרונות העומדים בבסיס התוכנית

1 .עמדות ערכים וצרכים – פתוח מודעות של התלמיד עם עמדותיו וערכיו בנושא סמים,  אלכוהול וחומרים פסיכו-אקטיביים, גיבוש נורמות אישיות וקבוצתיות חיוביות.

2. מידע- הקניית מידע בסיסי, אודות הנזקים הגופניים הנפשיים החברתיים שנגרמים עקב שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים.

3. טיפול בהשפעת התקשורת והפרסומת על הנוער.

4. פיתוח כישורי חיים כמו: עמידה בלחץ חברתי,  אסרטיביות, כישורי התמודדות, קבלת החלטות, דרכי פתרון בעיות יכולת לבקש ולקבל עזרה ועוד. 

התוכנית הייעוצית