גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט
 

תפילה לשלום

יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו

שתבטל מלחמות ושפיכות דמים מן העולם

ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם.

ולא ישאו עוד גוי אל גוי חרב

ולא ילמדו עוד מלחמה,

רק יכירו וידעו כל יושבי תבל האמת לאמתו,

אשר לא באנו לזה העולם בשביל ריב ומחלוקת

חס ושלום, ולא בשביל שנאה וקנאה וקנטור

ושפיכות דמים חס ושלום,

רק באנו לעולם כדי להכיר ולדעת אותך תתברך, לנצח.

 

רי נחמן מברסלב

                      

יום הזכרון לחללי מערכות ישראל                      יום העצמאות