גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

התאמות בבחינות

קיבל הקלות בבחינות  (מתוך עיתון מעריב יום ב', כ"ו בתשרי תשס"ה  11.10.04)

 

בני אובחן בשנה שעברה כסובל מלקויות למידה. באילו נסיבות רשאי ביה"ס לבטל את ההקלות שנקבעו?

 

ד"ר יהודית אל-דור, מנהלת אגף לקויי למידה במשרד החינוך: זכאות להתאמות במבחנים ניתנת על בסיס ממצאי אבחון מקצועי וחוות דעת הצוות החינוכי של בית הספר.

הגורמים שבסמכותם לאשר זכאות להתאמות (הקלות) בבחינות הם המועצה הפדגוגית של ביה"ס (התאמות ברמה 1-2) וועדה מחוזית של משרד החינוך (רמה 3).

התאמות ברמה 1 כוללות, בין השאר, תוספת זמן, התעלמות משגיאות כתיב ודף נוסחאות מורחב. התאמות ברמה 2 כוללות את הכתבת המבחן לבוחן ניטרלי, השמעת שאלון הבחינה באנגלית והקלטת תשובות התלמיד.

התאמות ברמה 3 כוללות בחינה בעל-פה, שאלון מותאם או המרת בחינה במתמטיקה במקצוע מדעי אחר. אבחון מקצועי בלבד אינו מהווה אישור אוטומטי למתן התאמות ולכן בשלב זה בית הספר אינו מחויב לקבל את ההמלצות של המאבחן הפרטי. עם זאת, בית הספר צריך לפתוח בהליך של בדיקת הזכאות ואישורה ע"י המועצה הפדגוגית או הוועדה המחוזית.

 

 

 

מתוך עיתון מעריב יום ב', כ"ו בתשרי תשס"ה  11.10.04

התאמות בבחינות