גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

תוכניות חברתיות ערכיות

תוכניות חברתיות –ערכיות

 2.1  תוכניות קהילתיות חברתיות    
במרכזן של תוכניות אלו עומדות מטרות ערכיות חברתיות. פתוח התלמיד כאדם, כאזרח וכיהודי תוך יצירת זהות אישית, שייכות, מעורבות ואחריות חברתית. תוכניות אלו ניתנות להגשמה במסגרת שעורי חינוך, פעילויות כיתתיות, שכבתיות ובית ספריות.

1. במסגרות אלו נשאף להמשיך ולבסס אורח  חיים ברוח "הזכות לכבוד והחובה לכבד".

2. נשקוד על יצירת אקלים כתתי ובית ספרי אשר יביא את התלמידים להיות שותפים, מעורבים ואחראים.

3. איתור צרכים בתחום הקהילתי-חברתי, ובנית מסגרות פעולה משותפות בכיתה, בשכבה ובכלל ביה"ס מהוות חלק חשוב בתוכנית התחום.

 

נרחיב את הזיקה לעם ישראל ולתרבותו. בכל אחד מחגי ישראל יוקדש שיעור חינוך אחד לפחות בתכני החג המזמנים הנחלת ערכים חברתיים. באותו שבוע יוקדשו שעתיים נוספות בהקניית בסיסי ידע הקשורים לחג בשיעורי ההומניסטיקה: ספרות, היסטוריה, מקרא.

בשכבה ז' תוכנית בני מצווה ושורשים במהלכה יתוודעו התלמידים אל עצמם - הכרת האני, אל המשפחה: מקומה בזהות האישית וחקר שורשיה והידוק הזיקה בין המשפחה המצומצמת לקהילה ולעם ישראל.

בשכבה ח' וט' יעמוד במרכז נושא הזהות היהודית בזיקה לחברה דמוקרטית. במסגרת שיעורי חינוך ושיעורי חקר יעסקו התלמידים בסוגיות מחיי ביה"ס והקהילה סביב שאלת הערכים המנחים: דמוקרטיה, יהדות, מעורבות ושותפות.

 

2.2  מנהיגות תלמידים נבחרת  – מועצת התלמידים מנהיגות התלמידים הינה גוף מייצג של תלמידי השכבות השונות  וביחד מיצגים את כלל תלמידי בית-הספר.

תלמידי המנהיגות נבחרים בבחירות דמוקרטיות ע"י חבריהם לכיתה ובפעילותם כנציגי ציבור התלמידים. במועצת התלמידים הם מקדמים הלכה למעשי את ערכי הדמוקרטיה, המעורבות והאחריות בקרב תלמידי השכבה בפרט  ותלמידי בית-הספר בכלל.

דיון בתפקידי מנהיגות התלמידים הנבחרת, בסמכויותיה ודרכי פעילותה ייקבעו בדיון משותף לנבחרים  ולמנחה השכבתי.

 

2.3  תוכניות חינוכיות וחברתיות בראיה קהילתית

תחומים רבים בעשייה הבית-ספרית מהווים מעצם טיבם תחומים קהילתיים.

תחומים קהילתיים יוגדרו כתחומים בהם בולטת השותפות בין מרכיבי הקהילה הבית-ספרית מורים, תלמידים והורים .

תחומים אחרים בעשייה הבית-ספרית נעשים תוך שיתוף הקהילה היישובית לגווניה.

מסגרות הפעולה לקידום העשייה החינוכית בראיה קהילתית הנן כיתתיות, שכבתיות ובית ספריות בשיתוף גורמים בקהילה המורחבת ותוך מתן הזדמנות להתנסות בחוויה של תרומה ומעורבות בקהילה.

 

ה. תוכנית הפעילות החוץ בית ספרית

טיולים, סיורים ופעילויות סל תרבות (הצגות, סרטים, מופעי מוסיקה ומחול) מהוות משלים לכל התוכניות הנ"ל.

תוכניות חברתיות ערכיות