גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט
 

[הגדל תמונה]

יום הכיפורים הינו החג השני בחודש תשרי ונחשב היום המקודש ביותר ביהדות. יום זה נקבע כיום סליחה ומחילה על עבירות שבין אדם לאלוהיו.  בראש השנה נידונים בני האדם על מעשיהם אבל דינם נחתם סופית ביום הכיפורים.

"עינוי הנפש" - הצום - הוא הציווי המרכזי והמיוחד ליום הכיפורים.
לאחר חטא העגל, התחנן משה בפני הקב"ה שיסלח לעם ישראל. לבסוף, ביום כיפור, התקבלה תשובתם, ומשה הוריד את הלוחות השניים.

מאותו יום והלאה, נושא בחובו כל יום כיפור, כוח סגולי מיוחד המאפשר ליהודי להיטהר מהעוונות שעשה ולפתוח בדף חדש.

 

ליום זה - שתי פנים: מצד אחד - זהו יום של חרדה ופחד מגזר הדין, ומן הצד האחר - זהו יום של תקווה והבטחה לסליחה ולמחילה: "כי ביום הזה יכפר עליכם [אלוהים] לטהר אתכם מכל חטאותיכם" (ספר ויקרא פרק טז פס' 30).

על חטאים שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שיבקש סליחה ומחילה מרעהו. ולכן נוהגים בשעות היום של ערב יום הכיפורים לעסוק בפיוס ובקשת מחילה.