גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

מהות החג

מהות החג

ראש השנה אינו נחשב כאחד מן הרגלים אלא רק פסח, שבועות, סוכות. לראש השנה יש מעמד מיוחד משלו. יום טוב, יום של חשבן נפש, בדיקה עצמית למול המטרות אליהן אמור האדם להגיע, שפור ותיקון מעשיו, ונקודת זינוק חדשה ממנה תמיד קל יותר להתחיל.

ראש השנה שונה משאר החגים בהיותו נחוג יומיים גם בארץ ישראל, ולא ככל הרגלים שנוהגים בהם יום אחד בארץ, ובגולה יומיים, כאן גם נוהגים יומיים, וסיבת הדבר רצונם של חכמים להימנע מטעויות של הציבור עקב קביעת יום החג על פי עדים כפי שהיה בזמן הבית, השאירו תקנה זו גם כיום, אף שיש בידנו לוח מדויק.

 

מהות החג