גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

שמות החג

שמות החג

 

ראש השנה

 

ראש השנה - זהו יום תחילתה של השנה העברית החדשה וגם ראש לשנה.

למה הכוונה?

כשם שראשו של האדם הוא מרכז כוחותיו, והמוח שולח חיים ומפעיל את הגוף

כולו, כך גם ראש השנה שבו נגזר ונקבע גורלו של האדם בשנה החדשה.

 

יום הדין

 

ביום זה נקבע גורלו של האדם בבית הדין של מעלה, ונפתחים שלושה ספרים.

ראש השנה נקרא יום הדין משתי סיבות:

האחת: משום שביום זה הסתיימה בריאת העולם, ואלוהים רצה שישרור סדר בעולמו,

וכל ברואי העולם ינהגו על פי מידת הדין (כלומר: לפי החוק ולפי הצדק).

השנייה: ביום זה נשפט האדם הראשון על חטאו, גורש מגן העדן ונגזרה המיתה על בני

האדם; לכן גם צאצאיו (בניו ובני בניו) ישפטו ביום זה לפני ה'.

 

 

יום הכסה

 

סוכות ופסח חלים כאשר הירח מלא, כלומר באמצע החודש. ראש השנה חל בתחילת

החודש כאשר הירח מכוסה וכמעט אינו נראה. ומכאן שמו - יום הכסה. מדוע

חוגגים את ראש השנה דווקא ביום שבו הירח כמעט אינו נראה? ישנם הסברים

שונים לכך:

האחד ממשיל את בני ישראל לירח המכוסה.

בשבתות ובמועדים האחרים בני ישראל משולים לירח ומאירים את סביבותיהם, ואילו

בראש השנה שהוא יום הדין הם מתכסים ולא מפיצים את אורם.

ואלוהים אשר רוצה לסלוח לעמו, מכסה על חטאי בני ישראל ובדרך זו מוחל להם.

 

 

יום זיכרון ותרועה

 

"דבר אל בני ישראל לאמר: בחודש השביעי באחד לחודש

יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קודש".

(ויקרא פרק כ"ג פסוק כ"ד)

שמות החג