גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט
 

[הגדל תמונה]

פסח: חג החרות, חג האביב, חג המצות

פסח מציין את השחרור הגופני והרוחני של עם ישראל ממצרים לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה, לאחר כ-210 שנות שעבוד.

 היום הראשון והשביעי הם ימי  שבת ומקרא קודש. בגלויות מציינים גם את היום השני והיום השמיני.

ימי חול המועד הם מעין חצי חג, ונהוג לעסוק בהם רק בעבודה הכרחית. פסח הוא אחד משלושת הרגלים (שבועות וסוכות הם השניים הנוספים), שהיה נהוג לעלות בהם לירושלים ולהביא מנחה לכוהנים  בבית המקדש.

 

סיפור יציאת מצרים מוזכר בספר שמות, פרקים א'-ט"ו. מקור השם בסיפור על מכת בכורות, כאשר אלוהים פסח על בתי היהודים. פסח הוא גם חג האביב, כדברי התנ"ך, וזאת הסיבה לכך שיש להוסיף בשנה העברית, שהיא שנת ירח, את חודש אדר ב'. זהו גם חג המצות, זכר לכך שבני ישראל יצאו ממצרים בחיפזון ובצקם לא הספיק להחמיץ. ההלכה קובעת, כי אסור לאכול כל דבר חמץ בימי הפסח.

 זהו הרקע ההלכתי לקדחת הניקיון לקראת הפסח.

האירוע העיקרי בחג הפסח הוא הסדר, אותה ארוחה משפחתית הכוללת את כל סמלי החג וטקסיו, כולל הקריאה בהגדה וסיפורי נס יציאת מצרים. מקור המסורת בפסוק בתנ"ך: "והגדת לבנך", וכן המסורת, הקוראת לאדם בכל דור ודור לראות כאילו הוא עצמו יצא ממצרים.